Apeldoorn, 4 september 2023

De politie niet bellen als u een inbreker langs uw huis loopt, omdat de minister van justitie zegt dat u erop moet vertrouwen dat de politie haar werk wel zal doen.

We krijgen veel te veel berichten van patienten die hun medicatie willen afbouwen en merken dat de huisarts ‘ er niet op zit te wachten om dat te begeleiden’ , maar niet worden terug verwezen naar de psychiater die het ooit voorschreef.

Het bestaan van inmiddels drie afbouwpoli’s waar mensen terecht kunnen bij een vreemde psychiater, zal geen wachtlijst van vier maanden voor de intake opleveren als voorschrijvers keurig hun eigen patienten zouden helpen afbouwen.

De Vereniging Afbouwmedicatie laat het niet bij kritiek spuien, maar heeft een aantal suggesties gedaan om de praktijk voor alle partijen (patienten én zorgverleners) te helpen verbeteren.

Een goed gekozen moment onzes inziens, omdat in de nieuwste richtlijn staat dat eerste voorschrijvers ook moeten helpen bij afbouwen. Dat vinden de vier beroepsgroepen van psychiaters (NVvP), huisartsen (NHG), apothekers (KNMP) en patientenkoepel MIND als opstellers van dit document ook.

Onze brief met aanbevelingen ging dus ook naar hen. Inmiddels meer dan zes weken geleden. Alleen de NHG reageerde tot nu toe met ‘kras op de plaat’ dat zij zich niet geroepen voelen.

We hebben de Landelijke Vereniging Huisartsen ook meegenomen in de mailing; hard nodig als je huisarts Rinske van Goor volgt via Linkedin.

Saillant is wel dat haar laatste commentaar onder deze post, waarin ze het gebrek aan vertrouwen in de ggz uitspreekt, verwijderd blijkt.

Vandaag zullen we nogmaals (derde maal!) de NVvP oproepen werk te maken van hetgeen op hun ‘actielijstje’ staat.

Pauline dinkelberg, voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *