Afbouwmedicatie; wat zijn de verschillen (meer info)

Apeldoorn, 28 juli 2023

Afbouwen van psychoactieve medicatie is een persoonlijk proces, wat de een makkelijker/moeilijker valt dan de andere.

Je hebt nodig;

  1. Motivatie
  2. Passende doseringen
  3. Een voorschrijver/arts die de recepten schrijft
  4. Zo nodig voldoende financiële middelen om bereidingen te betalen

Fijn als daarnaast steun ondervonden wordt van de arts, naasten, supportgroepen (bijv. op facebook;

https://www.facebook.com/groups/antidepressia/

https://www.facebook.com/groups/1216529235376240/?locale=nl_NL

en nog vele andere.

Uw arts of andere zorgverlener kan bij ons een gratis exemplaar van het boek ‘Minder Slikken’ aanvragen!

Wilt u zelf dit boek? Mail dan naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl (Prijs; 10 euro i.p.v. 19,95 euro)

Een overzicht van abouwmogelijkheden vindt u hier.

Benieuwd welke lagere doseringen vergoed worden?

Kijk op www.medicijnkosten.nl

DSW vergoed ook de meest precieze en laagst mogelijke doseringen van www.taperingstrip.nl

Daarnaast zijn er bereidingen van uw eigen apotheker die voor vergoeding in aanmerking komen. Dat kunt u het beste zelf navragen.

Vergoeding van bereidingen moet u aanvragen via uw zorgverzekeraar. Belangrijk: laat u niet afpoeieren met een telefoontje! Vraag altijd schriftelijke bevestiging.

Hulp nodig bij aanvraag en afwijzing? Mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Dient u een klacht in bij SKGZ? Vraag dan meteen om een bindend advies (per brief), anders loopt u het risico afgewimpeld te worden door de ‘ombudsman’ van SKGZ die meestal zegt dat het geen zin heeft om de zorgverzekeraar te benaderen.

Ook voor hulp bij uw klacht bij SKGZ kunt u bij ons terecht.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Afbouwmedicatie; wat zijn de verschillen?

Apeldoorn, 25 juli 2023

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7089481544087556096?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Er is geen wet van Meden en Perzen over hoe je moet afbouwen van medicatie als antidepressiva enz.

Het enige wat we zeker weten; het moet werkbaar zijn voor degene die het doet.

Daarbij is het voorkomen van onttrekkingsklachten belangrijk en indien ze optreden: aanpassen van de doseringen.

Tot nu toe biedt afbouwmedicatie in taperingstrips de enige, geteste laagste doseringen.

Bijvoobeeld; 0,1 mg paroxetine i.p.v. 10 mg (geregistreerd) of 0,5 mg via grootbereiders.

0,5 mg venlafaxine i.p.v. 37.5 of 12.5 (geregistreerd/off label) og 1 mg via grootbereider

0,1 mg oxycodon i.p.v. 5 mg (geregistreerd)

Kijk ook op www.medicijnkosten.nl

Laatste nieuws; vloeibare seroxat is weer leverbaar (60-70 euro/150 ml) via grootbereider DMB

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen dient u uw voorschrijver te vragen om een machtigingsaanvraag te doen. Zie de websites van zorgverzekeringen voor de procedure; hoewel die niet altijd even duidelijk wordt. Bel of e-mail voor de juiste formulieren.

Krijgt u te maken met afwijzingen of wilt u hulp (voor uw arts) bij het invullen ; mail ons dan graag via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

 

NVvP informeert haar leden over TEMPO

Apeldoorn, 18 april 2023

We zijn weer in de pen geklommen richting de beroepsvereniging van psychiaters (NVvP).

Want het is me toch wat bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; ze willen net als wij de zorg rond afbouwen van psychoactieve medicatie verbeteren, maar lijken niet in de gaten te hebben dat het TEMPO-onderzoek daar niet bij gaat helpen.

Let wel ;wij zijn niet tegen het doen van onderzoek!

Al heel wat keren hebben we geprobeerd dat aan hun verstand te peuteren door uit te leggen dat patienten en hun voorschrijvers niet zitten te wachten op zo’n onderzoek en dat deelnemers worden blootgesteld aan procedures waar vele patienten klachten van kregen.

Zelfs zodanig dat farmaceutische fabrikanten in de bijsluiters schrijven dat afbouwen geleidelijk moet gaan.

De NVvP laat zich hier niet door weerhouden en liet haar leden 13 juli jl. weten dat ze achter het TEMPO-onderzoek staan.

We hadden gehoopt dat de Medisch Ethische Commissie van het Amsterdam UMC wel gehoor zou hebben gegeven aan onze oproep tot opschorting van het onderzoek.

Tot nu toe lijkt het daar niet op; maar we houden moed! Ergens zal er toch wel iemand zitten die denkt; ‘Dit is van de gekke’ (excusez le mot)?

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

The antidepressants story; deel 1 Chemical Imbalance

Apeldoorn, 25 juni 2023

The antidepressants story op BBC van 19 juni jl. is geen verhaal om vrolijk van te worden.

Over hoe de farmaceutische industrie in zekere zin misbruik heeft gemaakt/maakt van het vertrouwen wat patiënten hadden/hebben in hun behandelaars.

Mensen met een depressie zouden een stofje missen (chemische onbalans) wat antidepressiva kunnen verhelpen. *

Een verkooppraatje van de industrie wat dokters massaal onder patiënten hebben verspreid.

Het geeft wel te denken dat artsen als universitair geschoolde beroepsgroep dit zo klakkeloos heeft overgenomen. Het risico dat patienten op hun hoede zijn en ook zaken die wél kloppen niet zomaar meer aannemen, zou hen zorgen moeten baren.

Ook kunnen mensen met een ernstige depressie; de enige groep waarvoor een recept gerechtvaardigd is, door wantrouwen moeite hebben in te stemmen met het starten van deze medicatie.

Onbegrijpelijk dat  zelfs ondanks het recente onderzoek waaruit blijkt dat er nooit een stofjes -tekort is aangetoond, deze misinformatie nog steeds in folders  en in dit recente krantenartikel.

Kwalijk; ook omdat deze mythe nog steeds een tweede leven krijgt als mensen bij het afbouwen klachten (onttrekkingsklachten) krijgen. Vaak wordt dan gezegd: ‘Ziet u wel, u hebt het stofje nodig’.

En ook al traden klachten pas op bij lagere doseringen; patienten worden zonder pardon teruggezet op de oorspronkelijke dosis, waarvoor geen indicatie meer is.*

Psychiater Joanna Moncrieff zegt in de docu: ‘ Ik denk dat het bericht over de chemische onbalans absoluut de sleutel was tot het tot stand komen van de antidepressivamarkt en om deze draaiende te houden.

Je kunt je natufurlijk afvragen waaróm dit reclamepraatje zo grif werd en wordt geloofd. Voorzag/voorziet het in de behoefte de oorzaak van depressie te verklaren en met een daarop aansluitende ‘oplossing’ te komen?

Als persoonlijke problemen moeilijk oplosbaar zijn, de behandeling voor onderliggende trauma’s een maandenlange wachtlijst hebben,  de samenleving toch niet zo maakbaar blijkt, en daar met symptoombestrijding in elk geval tegen te kunnen?

*Het stofjes-verhaal kan onmogelijk van stal gehaald worden bij de talloze mensen die antidepressiva krijgen tegen pijn, bedplassen, prikkelbare darm syndroom etc.

*Als iemand moet stoppen met afbouwen bij bijv. 2 mg paroxetine is teruggaan naar 10 mg (5x zoveel als nodig!) niet te verdedigen en te verantwoorden.

*Als iemand een grote stap van bijv. 10 mg naar 5 mg zet en klachten krijgt is het logisch om langzaam weer op te bouwen om te bepalen bij welke dosering geen klachten meer optreden. Dat zou best een lagere dosering dan 10 mg kunnen zijn! Waarom zou je meer slikken dan nodig?

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

PS We hebben BBC verzocht om toestemming om de docu te verspreiden. Het stond een paar dagen op youtube, maar is daar verwijderd.

Volgende delen:

  • deel 2: Onttrekking of terugval; hoe maak je ‘t onderscheid
  • deel 3: Laatste loodjes zijn het zwaarst
  • deel 4: Auto’s zonder remmen

Reactie NZa op meldingen niet-vergoeden afbouwmedicatie

Fratticiola Selvatica, 13 juni 2023

Wat gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doen met de meldingen van patienten over het niet-vergoeden van afbouwmedicatie op-maat?

Als een minister oproept tot het melden van problemen schept dat verwachtingtingen. Er zal actie moeten volgen op de praktijk dat zorgverzekeraars onterecht weigeren afbouwmedicatie, zoals die in taperingstrips, te vergoeden.

Immers; dat is de behandeling die arts en patient in shared decision zijn overeengekomen.

En de tot nu toe enige bewezen effectieve methode om veilig af te bouwen van psychoactieve medicatie.

De reactie die ‘melders’ ontvingen van de NZa bevat de belofte dat er een analyse gedaan zal worden.

Deze belofte ging gepaard met een uitleg die de NZa met behulp van informatie van het Zorginstituut heeft geschreven.

We voelden ons geroepen om;  ten behoeve van de analyse, NZa van de juiste informatie te voorzien middels een open brief.

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Pas op voor TEMPO-onderzoek!

Apeldoorn, 25 mei 2023

We voelen ons genoodzaakt huisartsen en patienten te waarschuwen voor het TEMPO-onderzoek.

Lees in elk geval ons eerdere artikel hierover, zodat u goed beslagen ten ijs komt in een eventueel gesprek hierover met uw arts.

Zie ook het bericht in de Volkskrant ‘Onethisch en overbodig onderzoek’.

Vragen altijd welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl    Ook als u aan andere onderzoeken meedoet of mee wil doen en/of problemen ervaart.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

 

Verzoek tot intrekking afbouwadviezen antidepressiva en ontbinding werkgroep

Apeldoorn, 23 mei 2023

Peter Groot, Jim van Os en Pauline Dinkelberg hebben vandaag aan de NVvP (psychiaters) het NHG (huisartsen), KNMP (apothekers) en MIND (patiëntenkoepel) gevraagd om adviezen voor het afbouwen van antidepressiva uit 2018 en 2023 in te trekken en om de werkgroep die die adviezen heeft opgesteld te ontbinden.

Zij vragen dit omdat de adviezen waar de werkgroep mee komt patiënten en andere zorgverleners niet
helpen maar in de weg zitten. Die adviezen stellen zorgverzekeraars in staat om vergoeding van
afbouwmedicatie zonder goede reden af te wijzen. De behandelaar, die de patiënt kent en hiervoor is
opgeleid, mag hierdoor niet zelf, samen met de patiënt, beslissen hoe een patiënt zal gaan afbouwen. Dat
doet de adviseur van de zorgverzekeraar, die de patiënt niet kent. Goede zorg, die wel mogelijk is, kan
hierdoor alleen worden geleverd als patiënten daar zelf voor betalen, wat onrechtvaardig is omdat niet
iedere patiënt dit kan. (Alleen DSW vergoedt taperingstrips; zie: https://verenigingafbouwmedicatie.nl/?s=DSW)

Dat dit kan gebeuren komt doordat de werkgroep al jaren weigert om naar ervaringen van patiënten en
hun ideeën te luisteren. De werkgroep stelt voor om patiënten eerst snel  te laten afbouwen (of zelfs cold turkey te stoppen) en om pas als dat problemen geeft toe te staan dat geleidelijker wordt afgebouwd. Terwijl die problemen hadden kunnen worden voorkomen door meteen geleidelijk te gaan afbouwen. Dit is te vergelijken met tegen iemand die
veiligheidsgordels om wil doen zeggen dat die gordels pas om hoeven nadat een ongeluk heeft
plaatsgevonden of nadat iemand is verongelukt.

De werkgroep had als taak om de zorg beter te maken maar heeft het omgekeerde gedaan. Omdat dat zo
is wordt nu gevraagd om de werkgroep op te heffen. Een uitgebreide toelichting op dit verzoek wordt
gegeven in de brief die vandaag is verstuurd.