NVvP informeert haar leden over TEMPO

Apeldoorn, 18 april 2023

We zijn weer in de pen geklommen richting de beroepsvereniging van psychiaters (NVvP).

Want het is me toch wat bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; ze willen net als wij de zorg rond afbouwen van psychoactieve medicatie verbeteren, maar lijken niet in de gaten te hebben dat het TEMPO-onderzoek daar niet bij gaat helpen.

Let wel ;wij zijn niet tegen het doen van onderzoek!

Al heel wat keren hebben we geprobeerd dat aan hun verstand te peuteren door uit te leggen dat patienten en hun voorschrijvers niet zitten te wachten op zo’n onderzoek en dat deelnemers worden blootgesteld aan procedures waar vele patienten klachten van kregen.

Zelfs zodanig dat farmaceutische fabrikanten in de bijsluiters schrijven dat afbouwen geleidelijk moet gaan.

De NVvP laat zich hier niet door weerhouden en liet haar leden 13 juli jl. weten dat ze achter het TEMPO-onderzoek staan.

We hadden gehoopt dat de Medisch Ethische Commissie van het Amsterdam UMC wel gehoor zou hebben gegeven aan onze oproep tot opschorting van het onderzoek.

Tot nu toe lijkt het daar niet op; maar we houden moed! Ergens zal er toch wel iemand zitten die denkt; ‘Dit is van de gekke’ (excusez le mot)?

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA

Pas op voor TEMPO-onderzoek!

Apeldoorn, 25 mei 2023

We voelen ons genoodzaakt huisartsen en patienten te waarschuwen voor het TEMPO-onderzoek.

Lees in elk geval ons eerdere artikel hierover, zodat u goed beslagen ten ijs komt in een eventueel gesprek hierover met uw arts.

Zie ook het bericht in de Volkskrant ‘Onethisch en overbodig onderzoek’.

Vragen altijd welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl    Ook als u aan andere onderzoeken meedoet of mee wil doen en/of problemen ervaart.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

 

Comparing antidepressant tapering strategies for paroxetine and venlafaxine (TEMPO)

Apeldoorn, 1 januari 2023

Overweegt u deel te nemen aan het TEMPO-onderzoek?

Lees dan onze tips voor vragen die u vooraf kunt stellen.

Hebt u positieve of negatieve ervaring met dit onderzoek en wilt u uw verhaal delen, bijvoorbeeld als ‘ervaringsverhaal’ op onze website? Laat het weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Onderzoeken OPERA en TEMPO kunnen niet doorgaan; wat moet er wél gebeuren om veilig afbouwen mogelijk te maken?

Apeldoorn, 24 augustus 202

Minister Kuipers van VWS blijft verwijzen naar onderzoeken over afbouwen antidepressiva die al afgeblazen zijn en/of niet door kunnen gaan. Dat betekent dat de Kamer verkeerd wordt ingelicht en een beslissing over vergoeding van afbouwmedicatie nog steeds niet is genomen. De zorgverzekeraars, die niet willen vergoeden, zullen hem vast zeer erkentelijk zijn.

Patienten lopen daardoor onnodig schade op; omdat ze medicatie met ernstige bijwerkingen moeten blijven slikken, vermijdbare onttrekkingsverschijnselen ondervinden door te snel afbouwen en daar langdurig/blijvend last van houden.

Vandaag gaat er een persbericht de deur uit waarin we aandacht vragen voor het niet kunnen doorgaan van OPERA en TEMPO; twee onderzoeken die het verlossende antwoord beloofden te geven op vragen over afbouwen antidepressiva.

Dit is niet zomaar een onschuldig bericht over twee onderzoeken die afgeblazen zijn/worden;

Tienduizenden patienten en hun hulpverleners wachtten al zeven jaar op vergoeding van bewezen effectieve afbouwmedicatie op maat van de patient. Deze is tot nu toe alleen beschikbaar in taperingstrips.

Hiermee wordt de noodzakelijke, geleidelijke vermindering  (soms dagelijkse of per 3 dagen) van de medicatie mogelijk.

De beslissing over vergoeding zou afhangen van de conclusies van deze twee onderzoeken.

OPERA en TEMPO zijn medisch-ethisch niet verantwoord; patienten moeten afbouwen op een manier waarvan al eerder aangetoond is dat deze onttrekkingsverschijnselen veroorzaakt. OPERA is al gestopt omdat er te weinig patienten zich aanmeldden en TEMPO zou nog wachten op goedkeuring door de medisch-ethische commissie. We vragen daarom het TEMPO-onderzoek  te schrappen.

Het vooruitzicht op de conclusies van deze onderzoeken is jarenlang gebruikt door de opeenvolgende ministers van VWS en door zorgverzekeraars om over de vergoeding van taperingstrips geen knopen door te hakken.

Daardoor blijven patienten verstoken van de juiste zorg bij het afbouwen, moeten ze doorgaan met het gebruik of gaan ze gebukt onder de gevolgen van te snel afbouwen.

In plaats van de beschikbare wetenschappelijke kennis uit onder meer de onderzoeken van prof.dr. Jim en Os en dr. P.C. Groot zo snel mogelijk te implementeren en afbouwmedicatie te vergoeden, is nu opnieuw een document in de maak wat niemand verder gaat helpen (op de zorgverzekeraars na).

Persbericht:

Vereniging Afbouwmedicatie pleit voor ander en beter beleid bij afbouw van psychiatrische medicijnen zoals antidepressiva

___________________________________________________________________________________

De Vereniging Afbouwmedicatie stuurt vandaag drie brieven naar o.a. de minister:

___________________________________________________________________________________

1.Oproep tot beter beleid: afbouw van psychiatrische medicijnen zoals antidepressiva kan veel beter

2. Afbouw psychofarmaca veiliger en beter door afbouwmedicatie, niet door nog een document dat niemand gaat helpen

3. Oproep om het TEMPO onderzoek naar afbouw van antidepressiva, net als het OPERA-onderzoek, voortijdig te beëindigen

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Afbouwschadeclaim: pilot CZ-Transvaal Apotheek, OPERA, TEMPO enz.

Apeldoorn, 27 maart 2022

Te gek om los te lopen; CZ gaat een pilot doen i.s.m. de Transvaalapotheek te Den Haag waarbij mensen in een beperkte tijd antidepressiva moeten afbouwen en als ze daar niet in slagen mogen ze het verder zelf uitzoeken.

Dat betekent onder meer dat mensen die ergens in het schema ‘stranden’ door klachten (onttrekkingsklachten), twee keuzes hebben:

 1. De rest van het afbouwen m.b.v. taperingstrips doen, voor eigen rekening
 2. Bij gebrek aan financiele middelen: terug naar de laagstgeregistreerde dosering

Dat is zuur! Afbouwen is een hele uitdaging en als je dan weer terug naar af moet, alleen omdat CZ niet wil betalen voor de taperingstrips is dat ronduit immoreel te noemen!

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/zorgverzekeraar-cz-start-met-pilot-afbouwmedicatie-antidepressiva

Hele volksstammen CZ-verzekerden hebben in de afwijzingsbrieven gelezen dat CZ taperingstrips niet wil vergoeden ‘omdat er geen wetenschappelijk bewijs is’.

Maar dat* is er wél; in tegenstelling tot de afbouw volgens tabel 3 van het Multidisciplinair Document. En juist dát gaat CZ nu vergoeden.

Deze pilot wordt toegevoegd in het rijtje ethisch niet-uitvoerbare onderzoeken;

 1. OPERA
 2. TEMPO*
 3. Pilot CZ

*Dit onderzoek is onderwerp van een Wob-verzoek. Er is géén goedkeuring van een medisch-ethische commissie!

Ons belangrijkste bezwaar:

Afbouwen is maatwerk. Vaststaande schema’s, doseringen in een beperkte, opgelegde periode maken maatwerk onmogelijk.

We zullen bovenstaande nog beter uitwerken, maar willen niet wachten met het oprichten van een Stichting Afbouwschadeclaim.  Loopt u tegen problemen aan bij het deelnemen aan onderzoeken of anderszins (daarvan komt ook nog een opsommende lijst); mail dan afbouwschadeclaim@gmail.com

De komende weken zullen we telkens een onderzoek en een onethisch aspect onder de loep nemen via de website en onze facebookpagina Vereniging Afbouwmedicatie.

We zullen onszelf moeten informeren om veilig te kunnen afbouwen!

Pauline Dinkelberg, vorrzitter

*Er zijn 3 onderzoeken waarin de effectiviteit van taperingstrips worden aangetoond.

U vindt ze (en nog meer informatie) hier

 

TAPER-AD-onderzoek (later TEMPO genoemd) en onze ethische vragen

Apeldoorn, 25 februari 2022

Ethische vragen over door ZonMw gesubsidieerd TEMPO onderzoek naar afbouw antidepressiva

In 2020 gaf ZonMw anderhalf miljoen euro subsidie voor het TAPER-AD onderzoek naar afbouw van antidepressiva. In Eenvandaag zei een van de onderzoekers over dit onderzoek: ‘Straks weten we voor eens en voor altijd wat werkt en is de discussie over de vergoeding [van afbouwmedicatie] verleden tijd.’ Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, ZK, VGZ, Menzis, CZ, en andere partijen lijken die mening te delen, want bij vragen over de vergoeding verwijzen zij steevast naar dit onderzoek.

Wat ‘straks‘ betekent weet echter niemand zeggen omdat dit onderzoek nog steeds niet is goedgekeurd door een Medisch Ethische Commissie (METC). De Vereniging Afbouwmedicatie liet al eerder weten dat medisch ethische goedkeuring voor dit onderzoek, dat inmiddels TEMPO heet, helemaal niet mogelijk is (zie: Anderhalf miljoen voor overbodige en onethische studie naar afbouw antidepressiva is weggegooid geld).

Uit door ZonMw verstrekte WOB stukken zijn inmiddels nieuwe feiten naar voren gekomen die bij de Vereniging de vraag oproepen of de onderzoekers bij het aanvragen van hun subsidie wel altijd ethisch juist te werk zijn gegaan.

De Vereniging Afbouwmedicatie heeft hierover, samen met onderzoekers Prof. Jim van Os en Dr. Peter Groot, vandaag een brief  gestuurd naar de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), die toeziet op alle METCs in Nederland. Hierin wordt uitgebreid toegelicht wat de vragen en zorgen zijn die de Vereniging Afbouwmedicatie heeft. Dit is gedaan om te bereiken dat er eindelijk duidelijkheid komt over de vergoeding van afbouwmedicatie en is daarmee een aanvulling op de recente oproep aan Minister Kuipers tot vergoeding van afbouwmedicatie uit het basispakket.

Je eigen tempo is het enige juiste tempo

                                                Je eigen tempo is het enige juiste tempo!

Dit is Ivan Fischer, dirigent bij het Concertgebouworkest. ‘Je eigen tempo, is het enige juiste tempo’ houdt hij z’n cursisten voor in een masterclass. Het is een van de dingen waarvan hij zegt dat het ‘breder toepasbaar’ is. We denken daarom dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat wij de quote kapen om de basis van verantwoord afbouwen samen te vatten.

Patiënten en zorgverleners ervaren dat afbouwschema’s op maat die te allen tijde aangepast kunnen worden, werken bij het afbouwen.

Onlangs werd een belangrijke review gelanceerd, waarin de ervaringen van patiënten een centrale plaats krijgen. Onderzoeken zijn belangrijk, maar ‘wat goed werkt voor de groep, is niet automatisch het beste voor het individu’.

Die ‘wetenschap’ bevalt sommige zorgverzekeraars niet en we zien dat ze  ernaar neigen ‘vaste’ schema’s te willen hanteren.

Maar dat is zoiets als een orthopedisch schoenmaker die zich uit de markt prijst door zich te beperken tot 3 standaardmaten.

Wij doen ons best dit uit te dragen in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zoals VGZ. Deze zorgverzekeraar heeft ons gevraagd voorbeelden aan te dragen, waarbij ‘de patiënt tegen vergoedingsproblemen aanliep‘.

Het moet hierbij gaan om de antidepressiva die genoemd worden in het Multidisciplinair Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Vereniging Afbouwmedicatie.

50Plus-beurs 2023

Apeldoorn, 10 september 2023

1. De snelste route naar de beste (bewezen effectief, veilig) afbouwmethode is het invullen van het adviesfomulier

Wat doe ik ermee?

Ik weet niet hoe ik het moet invullen; mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

2.  Waar vind ik informatie over afbouwen?  Op deze website en hier

3.  Mijn arts zegt er geen verstand van te hebben; wat kan ik doen?

– het gratis boek ‘Minder Slikken’ aanbevelen

– verwijzen naar deze website en informatie voor artsen

– wetenschappelijk bewijs taperingstrips

– zo nodig leveren wij informatie op maat; mail naar info@verenigingafbouwmedicatie.nl

4. Mijn arts of apotheker vragen of ik mee wil doen aan onderzoek; waar moet ik op letten?

5. Waar kan ik terecht met afbouwklachten/onttrekkingsklachten?   Mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Elke dag binnen 24 uur reactie.

6. Wat kan ik alvast doen bij klachten?

– ga niet verder met afbouwen

– blijf op de dosis (of ga ernaar terug; behalve bij benzodiazepines!) waarbij het nog goed ging

– overleg met uw arts over bestellen stabilisatiestrips   www.taperingstrip.nl

– houd dit 2-4 weken vol (eventueel m.b.v. stabilisatiestrips)

– ga pas verder met afbouwen als klachten over zijn

– in een nog langzamer tempo met nog kleinere doseringen

– pas op met benzo’s! Ze ontnemen het zicht op de klachten waardoor u ongemerkt te snel kan gaan én langdurig

gebruik is lastig te ontwennen

 

Vragen te allen tijde welkom!  Hoe u ook afbouwt of wilt afbouwen.

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Stoppen met pillen

Steeds meer dokters willen wel helpen met het afbouwen van medicijnen als antidepressiva, maar weten niet goed hoe ze dat aan moeten pakken; ook omdat ze er te weinig ervaring mee hebben.

Gelukkig kunt u als patiënt een belangrijke eerste stap zetten door alvast het adviesformulier in te vullen, waarmee een ervaren apotheker een voor u passend traject kan adviseren.

Werkwijze:

 1. Print het formulier uit* (opent in een nieuw venster)
 2. Vul het in
 3. Maak een scan en stuur die door naar uw dokter
 4. Of neem het mee als u een afspraak hebt
 5. Uw arts kan bij akkoord een handtekening en stempel plaatsen
 6. Stuur het vervolgens naar het adres onderaan het formulier
 7. U of uw arts krijgen het advies, waarna de benodigde recepten van www.taperingstrip.nl
  geschreven en gefaxt/gescand en gemaild kunnen worden naar de Regenboogapotheek
 8. U ontvangt de medicatie via de post

*U vindt het ook op pag. 3 van de betreffende bestelset op www.taperingstrip.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of tijdens het afbouwen zal krijgen;
mail ons via info@verenigingafbouwmedicatie.nl en u ontvangt elke dag binnen 24 uur antwoord.

 

Belangrijk: onverhoopte klachten tijdens afbouwen zijn reden om het schema aan te passen.

Blijf er niet mee doorlopen! Maar ga terug naar de dosis waarbij het nog goed ging en houd dat 2-4 weken vol. Overleg met uw dokter en vraag om een recept voor een ‘stabilisatiestrip’.

Deze vindt u ook via de bestelset van uw medicatie op www.taperingstrip.nl

Na deze periode kunt u verder met afbouwen in een langzamer tempo.

Krijgt u klachten buiten kantooruren? Mail ons en we denken met u mee.

Het is handig als u bij de start een ‘short cut’ (telefonisch- of online consult) met uw dokter afspreekt, zodat u snel uw schema kunt aanpassen.

 

Veel afbouwinformatie is ook te vinden via www.vergoedingafbouwmedicatienu.nl

Onderzoeken

Apeldoorn, 28 april 2023

De Vereniging Afbouwmedicatie vindt veilig afbouwen belangrijk en we steunen goed onderzoek.

(Dat betekent dat we het TEMPO-onderzoek en de pilot van CZ  niet steunen! Vragen hierover zijn uiteraard welkom)

Laatste nieuws: het is de vraag of de onderzoeksmedicatie al geleverd is. Beide onderzoekers hullen zich in stilzwijgen!

Reden om alle onderzoeken van dit moment voor u op een rijtje te zetten.

 1. TEMPO
 2. OPERA
 3. Pilot CZ-Transvaal Apotheek
 4. Onderzoek Afbouwpoli GGZ HNH

Vragen over deelname, wat te doen als u ‘uitvalt’ enz. zijn welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Eerste, tweede, derde, vierde onderzoek waarin de effectiviteit van taperingstrips werd aangetoond.

 

Vragen over deelname, wat te doen als u ‘uitvalt’ enz. zijn welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Onze kracht: elke dag bereikbaar en binnen 24 uur antwoord!

Wat betreft TEMPO hebben wij alvast een aantal vragen geformuleerd over belangrijke zaken waar u zelf niet zo gauw aan zult denken.

In dit onderzoek worden twee afbouwmethodes voor venlafaxine en paroxetine met elkaar vergeleken, die onnodige risico’s voor, soms ernstige, onttrekkingsklachten opleveren. Deze zijn vermijdbaar; want er zijn allang betere methodes. Dat maakt dat dit onderzoek als onethisch bestempeld kan worden.

De patiënteninformatie lijkt niet duidelijk genoeg en roept ook weer vragen op.

Bijvoorbeeld over mogelijke schade aan nakomelingen; dit wordt niet gedekt door de verzekeraar. Belangrijk om te weten voor (aanstaande) zwangeren.

Omdat het belangrijk is dat niet alleen de deelnemers voldoende weten over dit onderzoek, hebben we huisartsen en apothekers een brief gestuurd.

Mogelijk ook interessant voor u;

 

Pauline Dinkelberg, voorzitter VA