Afbouwen opioiden; stigma voor gebruiker en voorschrijver?

Apeldoorn, 21 september 2021

Veel mensen hebben geen idee waar ze aan beginnen als ze starten met sterke pijnstillers als oxycodon.

Dit middel hoort met onder meer tramadol en fentanyl tot de groep van opioiden.

Geen kinderachtig spul; het werkt (in eerste instantie) uitstekend tegen pijn. Dat het heavy stuff is merken ook veel mensen als ze ermee willen stoppen.

Probleem daarbij is dat, net als bij bijv. antidepressiva, de laagste doseringen voor een deel van de mensen te hoog zijn om dit geleidelijk te kunnen doen.

Voor oxycodon is dat bijv. 5 mg. Is zo’n stap te groot, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Op de wachtlijst gaan staan voor verslavingszorg. In de wachttijd (soms 6 maanden) doorgaan met slikken
 2. Aan uw arts vragen om taperingstrips (analgetica) en per direct beginnen met afbouwen in uw eigen tempo

Uiteraard zijn er mensen die vanwege ‘verslavingsgevoeligheid’ misschien beter af zijn met een behandeling door een verslavingsarts.

Er is een geweldig initiatief ontstaan vanuit ‘ervaringsdeskundigheid’: de website www.opiatenafbouwen.nl

Hier vindt u een overzicht van deze sterke pijnstillers met veel tips over afbouwen.

Op GGZ Nieuws leest u ons artikel over  ‘Afbouwen opioiden; stigma voor gebruiker en voorschrijver?’

Bent u zorgverlener?  Dan is het congres op 5 oktober a.s.van Nursing i.h.k.v. de Dag van de Medicatieveiligheid wellicht iets voor u!

Vragen welkom! Via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

DSW in 2023

We krijgen, zoals verwacht. veel vragen over de vergoeding van taperingstrips in 2023

Voor zover op dit moment bij ons bekend vergoedt ENO taperingstrips voor antidepressiva uit het Multidisc. Document, pag. 2 (dus alleen SSRI’s en SNRI’s en geen TCA’s (zoals amitryptiline, mirtazapine enz.)

DSW vergoedt alle taperingstrips, dus ook voor afbouw opioiden, antipsychotica, slaap-en kalmeringsmiddelen, anti-epileptica. Dat doet zij al vele jaren.

We kunnen u het volgende berichten, mede namens de Regenboogapotheek:

Vanuit de Regenboog Apotheek, waar wij nauw contact mee hebben betreffende de vergoedingen van de afbouwmedicatie, hebben wij vernomen dat ze momenteel in onderhandeling zijn met DSW over de vergoeding van de Taperingstrips. Het contract is reeds aangeboden door DSW alleen moeten de tarieven nog afgewikkeld worden. Naar alle waarschijnlijkheid volgt er deze week (uiterlijk volgende week) definitief bericht over de vergoeding. Regenboog Apotheek zal zelf ook een algemene mailing eruit sturen over de vergoedingen.

Tot op heden vergoedt enkel DSW de afbouwmedicatie in Taperingstrips volledig en de verwachting is dat dit ook in 2023 het geval zal zijn.

U heeft tot 31-12-2022 om over te stappen van zorgverzekeraar dus de Vereniging Afbouwmedicatie en Regenboog Apotheek zullen ervoor zorgen dat u tijdig geïnformeerd zult zijn.

(Tot 1 februari 2023 hebt u de tijd een andere zorgverzekeraar te kiezen.Zie hier)

Vragen zijn altijd welkom via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Parijs, 13 december 2022

Disclaimer; U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen

 

PlusOnline ‘Hulp bij afbouwen medicijnen’

29 april 2022

Een artikel over afbouwen op PlusOnline (25/4/22) kwam mede tot stand na een telefonisch interview met de Vereniging Afbouwmedicatie.

We werken graag mee aan publiciteit over gebruik en afbouwen van psychoactieve medicatie. Ook omdat over deze zaken niet altijd eerlijk en volledig wordt gecommuniceerd; helaas ook niet door de voorschrijvers.

Na een interview met journalisten is het altijd spannend wat er uiteindelijk in een artikel of uitzending komt. Zelfs nadat je de kans krijgt om commentaar te geven op het concept, pakken dingen soms anders uit.

Met het artikel op Plusonline zijn we voornamelijk blij.

We vinden het wel jammer dat er staat:

Als je probeert af te bouwen met hulp van de arts, word je angstig en somber. 

Daarmee lijkt het net of de angst en somberheid komt door de hulp van de arts. Tricky suggestie, want misschien gaan sommigen het zónder die hulp proberen en dat is niet aan te raden. (Hoewel we goed begrijpen waarom mensen die geen hulp of mederwerking krijgen van hun arts dit toch doen).

Over oxycodon (een opioide pijnstiller):

Dat helpt goed tegen de pijn, maar een aantal maanden later merk je dat de pillen niet meer zo goed werken en dat je steeds meer nodig hebt. Ook voel je je soms suf of verward.

Het lijkt of ‘verwardheid’ er nu eenmaal bijhoort; maar dit is een bijwerking (delier) die aanleiding is om direct medische hulp te zoeken.

Verder lijkt er een tegenstrijdigheid te zitten in wat er over opioiden bij rugpijn gezegd wordt. Voor de duidelijkheid: opioiden bij lage rugpijn helpen niet. In de richtlijn staat sinds kort dat alleen Tramadol kortdurend ingezet kan worden.

Zie ook:

https://www.medicijngebruik.nl/nieuwe-geneesmiddelen/themajournaal/4753/themajournaal-opioiden-bij-lagerugpijn-augustus-2021

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Trammelant met Tramadol

Apeldoorn, 31 oktober 2021

Hoewel inmiddels bekend zou moeten zijn dat het voorschrijven van opioiden, zoals tramadol, niet verstandig is bij lage rugklachten, zullen velen dat wel zijn gaan slikken om de pijn te verminderen.

Zuur is het dat pijn bij bijv. een hernia van het soort zenuwpijn is waar gebruikelijke doseringen opioiden onvoldoende pijnstillende invloed op hebben.

Bovendien krijg je er ondanks dat (of misschien wel gedeeltelijk dankzij) er de ongewenste bonus van het moeizame afbouwen bij!

Mijn persoonlijke verhaal lees je hier.

De Vereniging Afbouwmedicatie is zeer verheugd over de onlangs overeengekomen samenwerking met de website:

https://www.opiatenafbouwen.nl/

Pauline Dinkelberg

 

 

Taperingstrips in Trouw

Apeldoorn, 25 oktober 2021

Het vele werk voor de Vereniging Afbouwmedicatie houdt me bij voortduring af van het lezen van belangrijke boeken, zoals ‘Het pijnstillerimperium’ van Patrick Radden Keefe.

Maar door de vele media-aandacht voor het opioiden-probleem kon me niet ontgaan dat we er als patienten behoorlijk ‘ingeluisd’ zijn wat betreft de toepassing van deze vorm van pijnstilling.

Net zoals we zien bij bijv. antidepressiva houdt de (hopelijke) menslievendheid van farmaceuten op als hun middel eenmaal in de markt gezet is. Hoe je weer zonder kleerscheuren van hun handel af moet komen is niet hun zorg.

Waarom laten we dit gebeuren? Instituten als FDA, EMA en ons eigen CBG (College ter Beoordeling Geneesmiddelen) kijkt bij de beoordeling voorafgaand aan registratie niet naar de aanwezigheid van lagere doseringen die nodig zijn voor een veilige afbouw. Of mensen van hun medicatie af kunnen komen is dus geen issue en daar zijn geen vereisten voor.

Intussen zijn er veel mensen die er door schade en schande achter komen dat dit wel degelijk een voorwaarde zou moeten zijn bij de registratie van medicatie.

Hun onttrekkingsklachten houden mij van de straat en binnenshuis uit de buurt van mijn boekenkast.

Berichten in Trouw n.a.v. het artikel: op 28/10 en 29/10.

Ook vertaald in het Engels!

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Afbouwen oxycodon; hoe dan?

Apeldoorn, 7 juni 2021  Update 4 oktober 2021

Goed nieuws: er is een nieuwe website: https://www.opiatenafbouwen.nl/

Mijn afbouwverhaal (tramadol) vind u hier. Het is meer dan 800 keer gedeeld via Linkedin.

We horen er in het nieuws niet meer zoveel over; de zg. ‘opiatencrisis’. Voormalig minister Bruins luidde de noodklok in februari 2019 en nu, meer dan 2 jaar later, is er een ‘Handreiking Afbouwen Opioiden’ .

Over het afbouwen van opioiden is al veel gepubliceerd. Er wordt voor gewaarschuwd het afbouwen niet te snel te doen en bij klachten bijv. 5% van de dosering  per afbouwstap te minderen.

Dat lijkt niet zo moeilijk; als je bijv. 100 mg oxycodon gebruikt, haal je er 5 mg (= 1 tablet) af. Maar het loopt al gauw spaak; de ervaring leert dat de eerste stappen meestal wel te doen zijn. Maar als 5% minder dan 5 mg (de laagst geregistreerde dosis) wordt, raak je aangewezen op magistrale bereiding.

Tot nu toe levert alleen de Regenboogapotheek oxycodon retard in de benodigde afbouwdoseringen (en van nog meer zg. opioiden).

Nu doet het bizarre feit zich voor, dat genoemde Handreiking zich baseert op de richtlijnen waarin langzaam en op maat afbouwen wordt aanbevolen, maar  afbouwschema’s bevat waarin dit principe niet verwerkt is. Bovendien; de optie van taperingstrips lijkt zorgvuldig verzwegen te worden. Dit terwijl wij hebben gehoord dat (een van de?) opstellers een apotheker hebben gevraagd de 1 mg-tablet (retard?) te gaan maken!

Dus in de tussentijd moet u het zelf maar uitzoeken!

Reden voor ons om de makers te schrijven. Verbaas u met ons over het  antwoord.

We zijn daarna uiteraard opnieuw in de pen geklommen.

Voor meer info over (afbouwen) opioiden: www.opiaten.nl

Vragen kunt u uiteraard aan ons richten via info@verenigingafbouwen.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Afbouwen oxycodon; hoe dan?

Apeldoorn, 7 juni 2021  Update 4 oktober 2021

Goed nieuws: er is een nieuwe website: https://www.opiatenafbouwen.nl/

Mijn afbouwverhaal (tramadol) vind u hier. Het is meer dan 800 keer gedeeld via Linkedin.

We horen er in het nieuws niet meer zoveel over; de zg. ‘opiatencrisis’. Voormalig minister Bruins luidde de noodklok in februari 2019 en nu, meer dan 2 jaar later, is er een ‘Handreiking Afbouwen Opioiden’ .

Over het afbouwen van opioiden is al veel gepubliceerd. Er wordt voor gewaarschuwd het afbouwen niet te snel te doen en bij klachten bijv. 5% van de dosering  per afbouwstap te minderen.

Dat lijkt niet zo moeilijk; als je bijv. 100 mg oxycodon gebruikt, haal je er 5 mg (= 1 tablet) af. Maar het loopt al gauw spaak; de ervaring leert dat de eerste stappen meestal wel te doen zijn. Maar als 5% minder dan 5 mg (de laagst geregistreerde dosis) wordt, raak je aangewezen op magistrale bereiding.

Tot nu toe levert alleen de Regenboogapotheek oxycodon retard in de benodigde afbouwdoseringen (en van nog meer zg. opioiden).

Nu doet het bizarre feit zich voor, dat genoemde Handreiking zich baseert op de richtlijnen waarin langzaam en op maat afbouwen wordt aanbevolen, maar  afbouwschema’s bevat waarin dit principe niet verwerkt is. Bovendien; de optie van taperingstrips lijkt zorgvuldig verzwegen te worden. Dit terwijl wij hebben gehoord dat (een van de?) opstellers een apotheker hebben gevraagd de 1 mg-tablet (retard?) te gaan maken!

Dus in de tussentijd moet u het zelf maar uitzoeken!

Reden voor ons om de makers te schrijven. Verbaas u met ons over het  antwoord.

We zijn daarna uiteraard opnieuw in de pen geklommen.

Voor meer info over (afbouwen) opioiden: www.opiaten.nl

Vragen kunt u uiteraard aan ons richten via info@verenigingafbouwen.nl

Pauline Dinkelberg, voorzitter

Zembla 15 april a.s. NPO 2 om 20.25 uur

Apeldoorn, 8 april 2021

Nu te lezen in uw radio/TV-gids:

Stoppen met pillenVeel mensen die antidepressiva hebben geslikt kunnen hier moeilijk mee stoppen. In 2018 werden afspraken gemaakt om mensen hierbij te helpen. Zembla onderzoekt wat daarvan is terechtgekomen.

Donderdag 15 april NPO 2 20.25 uur

Deze ‘afspraken’ kunt u vinden in het Multidisciplinaire Document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ . De mensen die hieraan werkten, vertegenwoordigen de huisartsen (NHG), apothekers (KNMP), psychiaters (NVvP) en patienten (MIND.

Hebt u vragen over de inhoud?  Laat het ons weten via info@verenigingafbouwmedicatie.nl

Gaat u naar uw arts om over afbouwen te praten? Stuur het document dan van te voren naar uw arts.

U kunt bij ons ook een ‘informatie-pakket’ vragen t.b.v. uw arts met daarin de relevante artikelen, die van toepassing zijn op de medicatie die u wilt afbouwen; antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, opioiden (bijv. oxycodon).

Zo helpt u met de verspreiding van de kennis en onderbouwing van het afbouwen.

Pauline Dinkelberg

 

Zorgverleners

Informatie voor Zorgverleners

 • U wilt met een patiënt spreken over het afbouwen van psychofarmaca; bijv. antidepressiva, of  opioïden
 • Of een patiënt vraagt u om zogenaamde afbouwmedicatie, omdat een vorige afbouwpoging is mislukt.  Dit is op maat gemaakte (magistraal bereide) medicatie in lagere doseringen dan de geregistreerde, om een geleidelijke afbouw mogelijk te maken.
 • Ook kan een patiënt zich melden met klachten tijdens het afbouwen (onttrekkingsverschijnselen), die het voorschrijven van afbouwmedicatie rechtvaardigen.

Wat kunt u doen

In feite is de begeleiding bij afbouwen niet heel ingewikkeld. Het draait om de observatie en het tijdig acteren op eventuele klachten. Een goede uitleg aan de patient, instructie voor zelf-monitoring (m.b.v. formulier bij medicatie) maken dit mogelijk.

 1. Nagaan of deze patiënt voldoet aan het criterium van het hebben van een of meerdere risicofactoren (pag. 3) voor het krijgen van onttrekkingsverschijnselen.
 2. We hebben een eenvoudig stappenplan gemaakt voor de beslissing over welke manier van afbouwen gekozen kan worden (HELP)
 3. Op www.taperingstrip.nl vindt u alle medicatie waarvoor afbouwmedicatie beschikbaar is.
  Let op: aan deze lijst worden telkens nieuwe medicamenten toegevoegd (op basis van de vraag vanuit de praktijk).
 4. In principe hoeft u tijdens het eerste consult alleen de keuze voor de eerste strip overeen te komen. Want het is een kwestie van afwachten hoe de patiënt hierop reageert.
 5. Hoewel wij strijden voor vergoeding via het basispakket van de zorgverzekering, is het nu voor de patiënt nog onzeker of zijn verzekering de kosten vergoedt. Zie onder ‘zorgverzekeraars’ op  https://www.regenboogapotheek.nl/mijnregenboogapotheek/regenboog-apotheek-bavel/
 6. DSW vergoedt de eerste 2 taperingstrips en de volgende strips na aanvraag. ENO alleen die voor SSRI’s en SNRI’s.
 7. Zorgverzekeraars zijn niet duidelijk over de noodzaak van een machtiging; laat de patiënt hier navraag naar doen
 8. Tot nu toe is er slechts een apotheek die deze afbouwmedicatie kan leveren; de Regenboog apotheek te Bavel. Deze apotheek heeft landelijke dekking.
 9. Let op; de rechter heeft vloeibare doseringen afgewezen als verplichte over-of tussenstap. (vonnis rechtbank )    .De KNMP heeft echter geweigerd dit te wijzigen in hun ‘Praktische toelichting Multidisciplinair Document’.
 10. Uitleg over de bestelprocedure en de benodigde bestelformulieren vindt u op www.taperingstrip.nl
 11. De medicijnen worden per post bezorgd bij de patiënt.
 12. Maak afspraken met uw patiënt over uw begeleiding gedurende het afbouwen.
 13. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van een telefonisch consult bij het optreden van klachten en het aanpassen van het afbouwschema, bijvoorbeeld ‘stabiliseren’; d.w.z. een tijdje een bepaalde dosering handhaven totdat de klachten over zijn.
 14. Klachten tijdens afbouwen wijzen meestal niet op een terugval, maar op onttrekkingsverschijnselen. Ga terug naar de dosering waarbij nog geen klachten optraden en continueer dit bijv. 2 – 4 weken, totdat de klachten verdwenen zijn en de volgende stap gezet kan worden. Kies eventueel voor een langzamer schema.
 15. Vragen hierover of andere vragen (bijv. over ‘switchen’) kunt u stellen via pharder@regenboogapotheek.nl o.v.v naam, geb. datum, welke strip van welk medicament. Of bel 06-25072020
 16. Patiënten kunnen lid worden van de Vereniging Afbouwmedicatie voor €10 per jaar. Wij kunnen informatie geven, steun bieden en houden de leden op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen waaronder over de mogelijke vergoeding.
 17. Voor een overzichtelijke lijst van aanbevelingen voor de begeleiding zie het Multidisciplinair Document (pag.8)
 18. Vraag de Regenboogapotheek om een informatiepakket, waarin onder meer een ‘afbouwdagboek’ en een exemplaar van het tijdschrift over afbouwen ‘pillotalk’ tapering@regenboogapotheek.nl

Strijd tegen chronisch medicijngebruik

Apeldoorn, 25 januari 2021

Het is erg in de mode de laatste tijd, om te zeggen de strijd tegen chronisch medicijngebruik aan te gaan. Heel prijzenswaardig om mensen uit te nodigen bij huisarts en apotheker om hun soms indrukwekkende lijst met medicatie tegen het licht te houden. En vervolgens te kijken wat er gestopt zou kunnen worden.

Daar, men noemt het ‘polyfarmacie’,  worden zeer lijvige rapporten over geschreven. Nog dikker is helaas ‘de olifant in de kamer’ van de niet- beantwoorde vraag: HOE kun je stoppen met de ‘pammetjes’ (benzodiazepinen, zoals oxazepam), antidepressiva, opioiden (bijv. oxycodon).

Wat heb je aan een bezoek aan de garage als de monteur een kapotte V-snaar vaststelt, maar niet weet hoe hij die moet vervangen en/of geen nieuwe kan bestellen?

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de oplossingen van problemen met stoppen van bovenstaande medicijnen; de zg. psychofarmaca.

De krant BN de Stem wijdde er op 23 januari jl. een artikel aan:

Tegendraadse apotheker uit Bavel strijdt tegen chronisch medicijngebruik

BAVEL – Apotheker Paul Harder uit Bavel strijdt voor mensen die anti-depressiva willen afbouwen. Dat zorgt voor conflicten met zorgverzekeraars en ook voor discussies in Bavel.

Pauline Dinkelberg